۱۳۸۶ بهمن ۲۲, دوشنبه

کرگدن ۲ یا چرا همچنان امیدوار ...


زندگی در ناخوش‌ترین و نکبت‌بارترین حالت وجودی‌اش هم، پر است از لحظه‌های منفرد و نابی که اشک شوق بر گونه‌ات روان می‌کند.

شاید این است راز امید کرگدن‌ها که ناامیدی نمی‌شناسند...

ارسال یک نظر