۱۳۸۶ اسفند ۱۰, جمعه

از ما گذشت نیک و بد اما تو روزگار
فکری به حال خویش کن این روزگار نیست!

دفتر نوشته‌های مربوط به سه سال پیشم را پیدا کردم و نشستم به مرور صفحاتش. دچار حسرت معصومیت از دست‌رفته شدم.
ارسال یک نظر