۱۳۸۷ اردیبهشت ۲۳, دوشنبه

چای و فیزیک

می‌خواهیم از این برنامه‌هایی که مردم اسمش را می‌گذاشتند چای و فیزیک برای خودمان راه بیندازیم. یعنی با مصطفی می‌خواهیم دوباره بنشینیم سر سخنرانی‌های فاینمن در فیزیک و از اول کتاب اول تا آخر کتاب سوم را با هم بخوانیم! به همراه چای و چمن و شاید هم نون و پنیر و ریحون البته! گفتم اینجا بگم که اگر کسی پایه است، ما را از چای و نون و پنیر و ریحون‌اش محروم نکند! اگر هستید، یه ندایی به من بدهید! شرط ورود هم همان چای و نون و ...