۱۳۸۷ تیر ۴, سه‌شنبه

تنظیم خانواده

پایین‌ترین نمره‌ي درس تنظیم خانواده و جمعیت شدم! پانزده. بعد از من یکی شده بود هفده و بقیه همگی نوزده و بیست. برای هیچ نمره‌ای توی زندگیم این قدر تحقیر نشده بودم. بعد از کلی خنده و شوخی اهالی دانشکده، یکی از بچه‌ها آمد و گفت : « احسان، یعنی واقعا نمیتونی درست تنظیم کنی؟ »

ارسال یک نظر