۱۳۸۷ شهریور ۱۸, دوشنبه

بیش از همیشه

این چند ماه، شلوغ‌ترین و پرآدم ترین ماه‌های زندگیم بودند. سفرهای گرگان و دماوند و کلاردشت و کرمان و ... . جلسات هفتگی IPM، جلسات هفتگی شبکه‌های پیچیده، بدبختیهای گردهمایی دانش‌آموزی انجمن فیزیک و ...

در این چند ماه و این روزها، بیش ازهمیشه، حسش می‌کنم تنهایی‌ام را!


ارسال یک نظر