۱۳۸۸ بهمن ۲۷, سه‌شنبه

بازهم کرگدن امیدوار

راویان چنین روایت می کنند که کرگدن ها، سالها پیش، زحمت را باید کم می کردند و رخت از این کره خاکی برمیبستند. همان حوالی انقراض رفقای دایناسورشان...
از پس همه ی این روزها، راویان، باز روایت خواهند کرد روزی، که کرگدن ها، هستند هنوز. امیدوار. امیدوار. امیدوار...