۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۰, جمعه

من هستم و همچنان، اعتراض دارم.

چند سوال:

اگر کسی بعد از حدود یک‌ سالی که گذشته است، همچنان قانع به سلامت انتخابات ریاست جمهوری گذشته نشده باشد، جرمی مرتکب شده است؟

اگر به نتیجه‌ی اعلامی انتخابات اعتراض داشته باشد، صرف اعتراض داشتن، برایش جرم محسوب می‌شود؟

بستن دستبند سبز برای اعلان این اعتراض، جرم محسوب می‌شود؟ اعلان اعتراض در ایران آزادی که ما داریم، آزاد است آیا؟

نه! من قانع نشده‌ام، اعتراض دارم، و حق ابراز مسالمت آمیز اعتراضم را برای خودم قایل هستم و این‌ها را، عمل مجرمانه نمی‌دانم.
خرداد‌ماه را، دستبند سبز به دست خواهم بست.

ارسال یک نظر