۱۳۸۹ اردیبهشت ۱۹, یکشنبه

می‌کشند همچنان

می‌کشند. می‌کشند همچنان و من در عجبم که سرخی این خون‌ها، به وحشت‌شان نمی‌اندازد...
از تاریخ نمی‌آموزیم هیچ. نمی‌آموزند هیچ.
قصه‌ی یحیی پسر زکریا را که به خاطر داری؟