۱۳۸۹ بهمن ۲۷, چهارشنبه

عند ربهم یرزقون

گمان مبرید شهیدان مرده اند. شهیدان زنده اند و در پیش پروردگارشان روزی دارند.

حتی اگر بسیج آنها را دزدیده باشد.
ارسال یک نظر