۱۳۹۰ فروردین ۳۰, سه‌شنبه

دانشجوی نورانی

این جماعت انجمن مستقل دانشگاه ما، برداشته‌اند توی نشریه‌شان نوشته‌اند که چرا روی دیوار راهروهای دانشکده‌ی فیزیک، عکس انیشتین و فاینمن و شرودینگر و رفقاشون هست! اینا یه مشت عرق‌خور و خانوم باز و درست کننده‌ی بمب بودند! فاینمن هم نقاشی‌های پورنو می‌کشیده واسه خودش! از عکس‌های این‌ها نور به بیرون نمی‌تراود و مای دانشجوی نمی‌توانیم نورانی شویم...

گیر عجب جماعتی افتادیم ها!

ارسال یک نظر