۱۳۹۰ خرداد ۶, جمعه

کمک به یک پژوهش بین رشته‌ای

براى انجام دادن يك تحقيق بين رشته اى در حوزه ى فيزيك/نوروساينس/رفتارشناسى نياز به يك سرى داوطلب براى تست دادن داريم. تست در اين حد است كه مردم يك سرى فرم پر مىكنند و بعد در يك سالن روبه روى پرده ى پروژكتور مىنشينند و با توجه به چيزى كه مىبينند و طبق يك دستورالعمل روى كاغذ چيز ميز مىنويسند.
تنها محدوديت براى شركت كنندگان سن بالاى هجده سال است.
تست در دانشگاه علوم پزشكى تهران انجام خواهد شد. زمانى كه فعلا تعيين كرديم چهارشنبه يازده خرداد است. پولى كه توانستيم جور كنيم در حد پذيرايى دانشجويى از شركت كنندگان است. خلاصه كه اگر دوست داريد و شركت كنيد, منت بر سر ما خواهيد گذاشت. در صورت تمايل به شركت در اين تست لطفا به من ايميل بزنيد :
ehsan.irani@gmail.com احسان ايرانى

هر كسى اين آگهى را بازنشر كند تا شب به يكى از آرزوهاش خواهد رسيد! :-)