۱۳۹۱ مهر ۳۰, یکشنبه

تحریم مردم دوستانه؟

محمد حسین، دوست من، در فنلاند دانشجو است. برای هزینه‌های زندگی‌اش، خانواده پولی در مرتبه‌ی چهار هزار یورو را به دوستی در مالزی داده بودند و او برایش حواله کرده بود به فنلاند. چندی بعد از بانک بهش زنگ می‌زنند و برای چند سوال «فرمالیته» ازش می‌خواهند که به شعبه‌ی مربوط برود.

سوال‌ها از این جنس است که این پول مال کیه و از کجا آمده است. در نهایت هم می‌گویند که چون «اصل» این پول از ایران آمده است، نمی‌توانند این انتقال را انجام دهند و پول را به صاحب حساب در مالزی بر می‌گردانند. چند روز بعد هم بهش زنگ می‌زنند که باید بیایی حسابت را ببندی! در جواب سوال‌ها و بهت و حیرت محمد‌ حسین هم می‌گویند که «هر گونه» فعالیت بانکی که در آن نشانه‌ی رد و بدل شدن پول از/به ایران باشد برای‌شان ممنوع اعلام شده است و هر که چنین سعی و تلاشی داشته باشد، حسابش بسته خواهد شد!

نه پول، پول گنده‌ای بوده است، نه دوست دانشجوی من آدم مشکوک و مورد‌ داری! این فقط یک نمونه بود. نمونه‌های مربوط دور و بر من، که با مرگ و زندگی در ارتباط باشد، بسیار است. حالا شما هی بیا بگو که تحریم‌ها هدفشان «مردم» نیست و از بغض حاکمیت ظالم جمهوری اسلامی، به تطهیر جنایتکار‌های آن‌ور آبی مشغول باش.

ارسال یک نظر