۱۳۹۱ بهمن ۲۴, سه‌شنبه

بخوان

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ.
بخوان و خدای تو کریم تر است.
علق / ۳

رسول گفت: «مرا بگرفت و بفشرد سخت و گفت بخوان، گفتم خواننده نی ام.
بار دیگر مرا بفشرد و بازگذاشت و گفت بخوان... و برفت.»
تفسیر روض الجنان و روح الجنان / ابوالفتوح رازی

 ------

همشهری داستان هم، همراه خوبی است اینجا برایم.
ارسال یک نظر