۱۳۹۱ اسفند ۲۷, یکشنبه

Angèle und Tony

حال این روزهایم را ساخت. خوش، ساخت.

تلخ است و در عین حال، پر امید.

http://angeleundtony-film.de/

پی‌نوشت: آلمانی را، سریع‌تر باید یاد بگیرم.


ارسال یک نظر